ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
(วันที่ 1 กค.2564) ภาพบรรยากาศของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ จุดบริการนัดหมายรับวัคซีนในระบบหมอพร้อม ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยที่นี่จะเป็นจุดบริการประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม รวม 2 วัน คือ (1 กค.-2 กค.2564) จำนวน 294 ราย
Scroll to Top