#TCAS64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี รอบที่ 4 (รับตรงอิสระ) ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิ.ย. 64 #dek64 #TCASรอบ4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี

สำนักข่าว:         facebook: eduzones

#TCAS64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี รอบที่ 4 (รับตรงอิสระ) ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิ.ย. 64 #dek64 #TCASรอบ4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี…

URL :

https://www.facebook.com/284423006170/posts/10159292326201171

วันที่เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2564

Scroll to Top