ชาวคณะสถาปัตย์ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวิกฤติโลหิตขาดแคลน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 ระลอกที่ 3 ซึ่งมีผลกระทบเป็นอย่างมากกับการจัดหาโลหิตของคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากวิกฤติดังกล่าวทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดต่ำลงมากกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากการปรับรูปแบบการเรียนการสอน Online การทำงานแบบ Work Form Home หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ถูกงดการจัดกิจกรรม งดการรวมกลุ่มใหญ่ และถูกเลื่อนการรับบริจาคโลหิตออกไปไม่มีกำหนด เกิดปัญหาโลหิตขาดแคลน และโลหิตสำรองคงคลังไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงโรงพยาบาลใกล้เคียง

ทั้งนี้ มีบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมใจกันบริจาคโลหิต รวมทั้งหมด 16 คน ได้ปริมาณโลหิต 6,400 ซี.ซี. ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการ “รวมพลังผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของคลังเลือดกลางที่พร้อมบริการออกรับบริจาคโลหิตสำหรับกลุ่มย่อย ที่มีจำนวนผู้บริจาคไม่เกิน 20 คน เพื่อลดการรวมกลุ่มคนขนาดใหญ่ ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษา และสำรองไว้ใช้ต่อการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป

ข้อมูล : คลังเลือดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพ : พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ และ จักริน เงินทอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top