นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2020 พร้อมเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี สร้างอนาคตประเทศไทย

สำนักข่าว : plewseengern

URL :   https://www.plewseengern.com/plewseengern-3817/

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2020 พร้อมเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี สร้างอนาคตประเทศไทย

วันที่เผยแพร่ : 9 มีนาคม 2564

9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2020)

และรับชมการนำเสนออาชีพใหม่ของคนรุ่นใหม่ (Gen Z) หัวใจดิจิทัล สาธิตการขายของ ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย รางวัล Digital Youth of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัล Digital Community of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ สหกรณ์โคนมพัทลุง จังหวัดพัทลุง รางวัล Digital Entrepreneur of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ นายรวิศ หาญอุตสาหะ

รางวัล Digital Startup of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด รางวัล Digital Organization of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ สำนักข่าว The Standard และ รางวัล PM’s Special Award : Digital International Corporation of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นายกรัฐมนตรียังให้ความสนใจการไลฟ์ขายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ (Gen Z) หัวใจดิจิทัล บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมแพลตฟอร์มไทยเพื่อคนไทยด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ พร้อมชื่นชมคนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอด สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ถือเป็นการเรียนรู้และก้าวหน้าไปด้วยกัน

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบ 5G และ AI ขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต หวังให้ความสำเร็จในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจ เชื่อมต่อไปยังนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอนาคตใหม่ ๆ ให้กับประเทศด้วย ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจทั้งทางเศรษฐกิจ และพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์

Scroll to Top