นายกฯ หนุนคนรุ่นใหม่ประยุกต์ใช้ดิจิทัล สร้างงาน – สร้างอาชีพในยุคนิวนอร์มอล

สำนักข่าว : thestorythailand

URL :    https://www.thestorythailand.com/09/03/2021/16845/

นายกฯ หนุนคนรุ่นใหม่ประยุกต์ใช้ดิจิทัล สร้างงาน – สร้างอาชีพในยุคนิวนอร์มอล

วันที่เผยแพร่ : 9 มีนาคม 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2563 ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และองค์กร โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า ร่วมพิจารณาตัดสินผู้ที่มีผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นที่ประจักษ์ และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศเข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทย PM’s Digital Awards จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 (2560) ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสายเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมสร้างความตระหนัก แรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

โดยรางวัลเกียรติยศ PM’s Digital Awards 2020 แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย

1.Digital Youth of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.Digital Community of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง

3.Digital Entrepreneur of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ นายรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้ก่อตั้งเพจ และ เจ้าของรายการพอดแคสต์ Mission to the Moon

4.Digital Startup of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด

5.รางวัลด้าน Digital Organization of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ สำนักข่าว The Standard

6.รางวัล PM’s Special Award: Digital International Corporation of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด

จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า พร้อมด้วย สุวิตา จรัญวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทลสกอร์ จำกัด (Tellscore) แพลตฟอร์มการทำตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ และ ครูนัทสึ – นายสิริทัศน์ ชุติพันธ์เจริญ อินฟลูเอนเซอร์ในเครือ เทลสกอร์ เจ้าของเพจ NaTsuDesu ได้นำเสนอการจำลองการสาธิตวิธีการไลฟ์ขายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น (OTOP) บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก

“ดีป้า มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้น้อง ๆ คนรุ่นใหม่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในเรื่องที่ถนัดและสนใจ ก่อนสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง อีกทั้งเป็นส่วนช่วยในการจุดประกายความคิด สร้างสรรค์โอกาส และแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงคนตกงาน-ว่างงาน ก่อนนำความรู้ที่ได้รับมาปรับเป็นแนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพในยุคชีวิตวิถีใหม่ (นิวนอร์มอล) โดยเฉพาะงานในสายดิจิทัลคอนเทนต์” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคม GEN Z ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในเชิงสร้างสรรค์ยังเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมธุรกิจ ต่อยอดการค้า การลงทุน อีกทั้งยกระดับสินค้าและบริการของคนไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มไทยเพื่อคนไทยต่อไป

 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ พร้อมชื่นชมคนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอด สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ถือเป็นการเรียนรู้และก้าวหน้าไปด้วยกัน ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบ 5G และ AI ขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต หวังให้ความสำเร็จในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจ เชื่อมต่อไปยังนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอนาคตใหม่ ๆ ให้กับประเทศด้วย ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจทั้งทางเศรษฐกิจ และพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์

Scroll to Top