คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จัดประชุมออนไลน์วิชาการและวิชาชีพด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมออนไลน์วิชาการและวิชาชีพด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 (The Online Conference of The 8th Urban and Regional Planning Academic Symposium, 2021 URPAS 2021: Urban Challenge for New Normal วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประชุมออนไลน์ URPAS 2021
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประชุมออนไลน์ URPAS 2021

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมออนไลน์วิชาการและวิชาชีพด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 (The Online Conference of The 8th Urban and Regional Planning Academic Symposium, 2021 URPAS 2021: Urban Challenge for New Normal) วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-17.30 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น                โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง                 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย ในสาขาการวางแผนภาคและการพัฒนาเมืองกับนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในด้านการพัฒนาเมืองและภูมิภาคในทุกระดับ โดยมีหัวข้อหลักการประชุมคือ Urban Challenge for New Normal  ส่วนรูปแบบการนำเสนอเป็นแบบ Oral Presentation  ท่านที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมพิจารณา โปรดปฏิบัติดังนี้

  • วันที่ 1 มีนาคม 2564 Deadline  ส่ง Full Paper ส่งผลงานได้ที่ E-mail: urpas2021@gmail.com
  • วันที่ 30 เมษายน 2564 แจ้งผลการพิจารณาบทความ
  • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 Deadline ส่งบทความแก้ไข
  • วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประชุมออนไลน์ URPAS 2021
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประชุมออนไลน์ URPAS 2021
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประชุมออนไลน์ URPAS 2021

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่คุณกนิษฐา  ประนม  โทร 08 1574 5933    urpas2021@gmail.com

หรือดูรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊ก (19) URPAS2021 | Facebook

อย่าพลาด!!!  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นี้  เรามีนัดกัน ประชุมออนไลน์ URPAS 2021

 

https://www.facebook.com/URPAS2021-104048261556942/

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top