คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง

…..คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร รัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง (Docter of Philosophy Program in Integrated Research For Design, Architecture, Regional and City Planning) ริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564            ผู้สนใจเรียนหลักสูตร สมัครได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th    หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ งานวิชาการและวิจัย              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์  : 081 5745933

ข่าว  :  เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top