พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชาว มข. ร่วมขอพรบารมีองค์เจ้าพ่อมอดินแดง ให้คุ้มครอง เสริมสิริมงคล สร้างพลังใจ เสริมพลังกาย ให้ทุ่มเททำงานเพื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 พฤศจิกายน 2562  รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร นักศึกษา  ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2562  ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อพอดินแดง  อย่างพร้อมเพรียง

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือกันของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  สมาคมศิษย์เก่า  รศ. เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำพิธียกศาลเจ้าพ่อมอดินแดงครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2509  ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงจึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา   และถือเป็นแนวทางปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น นักศึกษาน้องใหม่ต้องทำพิธีไหว้เจ้าพ่อมอดินแดงเพื่อฝากตัวเป็นลูกเจ้าพ่อมอดินแดงทุกคน   และในปี 2547 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการก่อสร้างศาลาธรรมสถานจ้าพ่อมอดินแดง ขึ้นใหม่  ได้มอบหมายให้งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นแกนนำในการดำเนินงาน   ด้วยสำนึกแห่งกตัญญูกตเวทิตาต่อสถานศึกษา  การจัดงานงานสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงถือเป็นงานประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาและความศรัทธาของบุคลากร นักศึกษา  ประชาชนโดยทั่วไป ที่มีต่อเจ้าพ่อมอดินแดง ซึ่งนับว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้มากราบไหว้สักการะ

พิธีบวงสรวงได้เริ่มขึ้นในเวลา 08.09 น.  โดยมี  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี   ประธานเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม ประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง จากนั้น นายสุนัย  โภคขรัตน์ พราหหมณ์ นำบูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา และอ่านโองการ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย พราหมณ์นำบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง และ ถวายเครื่องบวงสรวง  ประธานโปรยข้าวตอกดอกไม้ ลั่นฆ้องชัย 3 ลา  จากนั้น รำบวงสรวงในชื่อชุด แก้วกัลยาศรัทธาธรรม โดยนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง บรรเลงดนตรีไทย โดยนักศึกษาแขนงวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จบรำบวงสรวงเจ้าหน้าที่ ลั่นฆ้องชัย 3 ลา  พราหมณ์เชิญเทพเทวากลับ และกล่าวคำลาเครื่องบวงสรวง  ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีผู้บริหาร บุคลคากร และ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป มาร่วมงานเสริมความเป็นสิริมงคล   กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดบริการเครื่องบวงสรวงชุดละ 499 และ 599 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนมอดินแดง เพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  นอกจากนี้ยังมีบริการ อาหารเช้า เครื่องดื่มร้อนเย็นไว้บริการผู้ร่วมงาน

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะมีพิธีบวงสรวงแล้ว ยังมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมอดินแดง การแสดงมหรสพสมโภชเจ้าพ่อมอดินแดง ในช่วงเย็น รำถวายมือและการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำคณะคำผุนร่วมมิตร รำถวายมือจากคณะลิเกวัชรินทร์ก้องฟ้าเมืองย่าโม อีกด้วย

ข่าว : ชุตินันท์  พันธ์จรุง
ภาพ : อรรถพล  ฮามพงษ์

Scroll to Top