นศ.สถาปัตย์ คว้ารางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ การออกแบบชื่อและสโลแกน “ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้กำลังงาน”

ขอแสดงความยินดีกับ นายกตัญญู ศราภัย นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดตราสัญลักษณ์ การออกแบบชื่อและสโลแกน “ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้กำลังงาน” ของบริษัทไทยเฮอร์เบิล สแตนดาร์ด จำกัด ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร   รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เป็นของ นายทนันชัย ศรีชมชื่น   รางวัลรางวัลชมเชย เป็นของ นางสาวนวพรรษ คำเกาะ  และนางสาวอาทิตยา หอมโคกค้อ ทั้งหมดเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในพิธีมอบรางวัลซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและ ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ ประธานในการจัดงานได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงานครั้งนี้ จากนั้นคุณ ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ศิลปินนักร้อง และเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้เป็นผู้มอบรางวัลต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา

ภาพ/ข้อมูล : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

 

Scroll to Top