สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม” รุ่นที่ 1

          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด หลักสูตร “กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม ; Modified Maitland Concept” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดยท่านวิทยากร รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และท่านวิทยากร ดร.ทิวาพร จาดเปรม นักวิจัยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์
ภาพข่าวโดย นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
Scroll to Top