ขอเชิญชม นิทรรศการลากเส้น เขียนสี…สถาปัตยกรรม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญทุกท่านชม “นิทรรศการลากเส้น เขียนสี สถาปัตยกรรม” ผลงานของ ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผลงานนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 , 61 จัดขึ้นวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30น.-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ ห้องโถงอาคารสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top