สำนักหอสมุด มข. ชวนอ่าน Human Book ทั้งแบบ Online และ Onsite

15 กันยายน 2563 สำนักหอสมุดได้จัดอบรมการใช้ Google Meet ให้กับผู้ที่เป็น Human Book  (หนังสือมนุษย์) เพื่อจัดการอ่านผ่านระบบออนไลน์  ให้ผู้สนใจรู้จักและเข้าถึง Human Book (หนังสือมนุษย์) ที่เป็นสื่อการเรียนรู้ที่แพร่หลาย ให้ผู้สนใจอ่านความคิดที่เกิดจากความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ทำหน้าที่เป็นหนังสือมนุษย์แต่ละคน ปัจจุบันมีหนังสือมนุษย์มากกว่า 25 ชื่อเรื่อง ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆจากชมรมผู้อาวุโส ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งข้อดีของ Human Book ที่ทำให้รับความนิยมในต่างประเทศคือ เข้าใจง่ายจากการฟังข้อมูลจากการเล่า และซักถามตามความสนใจได้ สำนักหอสมุด มข. จึงหวังว่าการจัดให้สื่อประเภทนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาคมชาว มข.ได้

สำนักหอสมุด มข.จัดให้บริการ Human Book 2 หมวด คือ Academic Skill และ Life Skill  ผู้สนใจอ่านได้ทั้งแบบเดี่ยวและเป็นกลุ่ม อ่านแบบพบหน้า (Onsite) หรือแบบออนไลน์ได้ เป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสมัครเป็นหนังสือมนุษย์ หรือต้องการอ่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสีรุ้ง พลธานี E-mail: seepol@kku.ac.th หรือ โทร.42616 หรือ 085-4617836

  • 4 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการยืมหนังสือมนุษย์
    1.ตรวจสอบ/เลือกรายชื่อหนังสือที่ต้องการ  ได้ที่ เว็บไซต์ https://library.kku.ac.th/humanbook.php หรือ QR Code ด้านล่าง
    2.หากต้องการยืม คลิกเลือกประเภทการยืม (Online/Onsite)
    3.กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการยืม
    4.รอการยืนยันจาก จนท. ด้านวันที่ เวลา สถานที่ หรือ ลิงค์สำหรับการอ่านออนไลน์

ข่าว/ภาพ : สิริพร ทิวะสิงห์
รายงาน : อัคริมา สุ่มมาตย์

Scroll to Top