ขอเชิญชวนร่วมบริจาค โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท”

เชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท” เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อได้ใช้เป็นค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา

Scroll to Top