สำนักบริการวิชาการ ร่วมมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

           นายธวัช รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
           ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2563 มีจำนวน 262 คน แยกเป็นประเภทวิชาการ จำนวน 83 คน และประเภทสนับสนุน จำนวน 179 คน
           นอกจากนี้สำนักบริการวิชาการ ยังได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2563 เส้นทาง ภูเก็ต จำนวน 85 คน รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2563 เส้นทาง เชียงราย จำนวน 25 คน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2563 เส้นทาง ภูเก็ต จำนวน 83 คน รวมทั้งสิ้น 193 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุข และขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้จัดโครงการดี ๆ ให้ก่อนเกษียณอายุราชการ
Scroll to Top