นศ.สาขาออกแบบ สถาปัตย์ คว้าเหรียญทองแดง ในการประกวด National Youth design Awards

ขอแสดงความยินดีกับ นายบดินเดช แยงไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ( 4th National Youth design Awards) ประเภทการออกแบบเครื่องเรือน(Furniture Design)  ได้รับโล่ห์เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ​ โรงแรมรามาการ์เด้น​ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

โดยผลงานของนายบดินเดช แยงไธสง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงนั้น เป็นผลงานการออกแบบ “เก้าอี้”เอนอิง “สตูล” พิงไผ่และ “โต๊ะข้าง”ไว้วาง วัสดุที่ใช้จะป็น “ไม้ไผ่” การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทั้ง 3 ชิ้นนั้น จะออกแบบให้สอดรับสัดส่วนของมนุษย์และพฤติกรรมการใช้งาน เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนึกถึงการกระจายการรับน้ำหนักและการกดทับเป็นอย่างดี และเทคนิคการผลิตนั้นยังคงรูปแบบเป็นการต่อไม้ไผ่ ในลักษณะคล้ายเดิมตามที่ชุมชนถนัดและเน้นกรรมวิธีคือ การตัดไม้ไผ่ด้วยความร้อนเพื่อง่ายต่อการผลิตในชุมชน  โดยมีอาจารย์อภิญญา อาษาราช อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ซึ่งโจทย์การประกวดในปีนี้ คือ การออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การออกแบบแฟชั่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าสีย้อมจากดิน “สีมายา” และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ของกลุ่มเยาวชนชุมชนอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลาโดยการดำเนินประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ( 4th National Youth design Awards)  นั้น ได้มีการได้ดำเนินการตัดสินรอบคัดเลือก ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทการออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) และ ประเภทการออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Design)  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นลง  ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกคน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบ ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 เพื่อได้มาให้ความรู้และคำแนะนำในการพัฒนาผลงานออกแบบต่อไป  และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 และประกาศผลการออกแบบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 และรับรางวัลวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

Architecture student majoring in design wins a copper medal from the 4th National Youth design Awards
https://www.kku.ac.th/7868

ภาพ : NYD และ อาจารย์อภิญญา อาษาราช
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top