พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562

300

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองบริหารงานวิจัย ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล โดย รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธาน เพื่อมอบรางวัลให้กับนักวิจัยจำนวน 21 คน โดยในงานยังมี ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  คณบดี  ผู้อำนวยการกอง สำนัก สถาบันวิจัย และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล

ณัฐวุฒิ เพชรประไพ / ภาพ
อุดมชัย สุพรรณวงศื / ข่าว