มข. ตอบโจทย์สังคม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคม

มข. ตอบโจทย์สังคม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคม
ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เผยแนวทางการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมที่ตอบโจทย์พร้อมแก้ไขปัญหาสังคม ในรายการ KKU Transformation

Scroll to Top