งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020)

438

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น  สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) สสปน.(TCEB) สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (I-SAN STATIONARY FAIR 2020) ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน”  หัวข้อ “อ่านสร้างคน เขียนสร้างสุข“

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/29375/

รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

วัชรา น้อยชมภู : บรรยาย/ข่าว   ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ : ลำดับภาพ /ภาพ