มข.จัดอบรม “เพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์” ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8

610

           มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น  สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) สสปน.(TCEB) สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (I-SAN STATIONARY FAIR 2020) ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน”  หัวข้อ “อ่านสร้างคน เขียนสร้างสุข“

           เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563   นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้กล่าวรายงาน  นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นายธวัชชัย  รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลขอนแก่น  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และผู้จัดการอาวุโส สสปน.กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงาน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า  “งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน”  หัวข้อ “อ่านสร้างคน เขียนสร้างสุข“ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น 3 โซน  ในโซนที่ 1 เป็นนิทรรศการการเรียนรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคการศึกษาในพื้นที่ นำมาจัดแสดงและมีกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ร่วมกัน   ในโซนที่ 2 เป็นการจำหน่ายหนังสือ จาก 85 สำนักพิมพ์กว่า 250 บูธ ลดราคา ตั้งแต่ 20-80 % และกิจกรรมลด แลก แจกแถมของที่ระลึกมากมายจากแต่ละสำนักพิมพ์ และยังมีโซนหนังสือดีราคาเดียว และพื้นที่อีกกว่า 30 % เป็นโซนเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานหรือ STATIONARY FAIR ซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านเครื่องเขียนจำนวนมาก   ในโซนที่ 3 เป็นกิจกรรมบนเวทีกลาง ซึ่งจะมีทั้งการพบปะนักเขียนรางวัลดับเบิลซีไรท์ คุณอังคาร จันทาทิพย์ นักเขียนจากสโมสรนักเขียนภาคอีสาน เช่น คุณสมคิด สิงสง คุณปราโมท ในจิต ,ประยูร ลาแสง และอีกหลาย ๆ ท่าน  มีการแสดงของภาคีเครือข่าย การประกวดแข่งขันชิงทุนการศึกษา อาทิ  การแข่งขันแต่งกลอนสดระดับมัธยมปลาย การประกวด I-SAN Cosplay contest ครั้งที่ 2 เป็นต้น และที่สำคัญมีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ (Higher – Order Thinking in Mathematics)  ส่วนโซนที่ 4 เป็นการอบรมสัมมนา Workshop มากมาย ซึ่งจะอยู่ในโซน I-SAN STATIONARY เช่น “เทคนิคการวาดรูประบายสี, “เทคนิคการใช้ดินสอสีระบายน้ำ ออกแบบเส้น และเทคนิคการลงสีแบบต่างๆ “ห้องเรียนในอนาคต (Classroom in the Future)” และกิจกรรมประชุมสัมมนาสร้างเครือข่าย(Networking) และเชื่อมโยงธุรกิจ (Business matching)”

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

          นายสมศักดิ์ จังตระกุล  กล่าวว่า  “จังหวัดขอนแก่นไม่เพียงจะเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานโดยเหตุผลทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยี ด้วยเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอีกหลายๆมหาวิทยาลัยก็มาเปิดวิทยาเขตที่ขอนแก่น ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอำเภอเมืองรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการหลายสาย มีที่พักบริการหลายระดับตั้งแต่ห้องพักราคาย่อมเยาว์ ไปจนถึงโรงแรมระดับห้าดาว  เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพของเมืองให้เติบโต  ดังนั้นในช่วง 10 ปีมานี้ จังหวัดขอนแก่นจึงมีงาน มีกิจกรรม EVENT ใหญ่ๆหลายๆงาน รวมไปถึงการประชุม อบรม สัมมนา มากมาย จนทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ได้จัดให้เมืองขอนแก่น เป็นเมืองแห่ง MICE จังหวัดที่ 5 ของประเทศไทย และได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม MICE หลายๆกิจกรรม ซึ่งงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน และมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสานครั้งนี้ ก็ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่แสดงถึงความพร้อมของการเป็น MICE CITY”

           “เป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยลง แต่มีสถิติการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น การอ่านนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ การเรียนรู้ก็เป็นพื้นฐานของการเป็นคนที่มีคุณภาพ ดังนั้นถ้า ถ้าคนไทยอ่านหนังสือมากขึ้น ก็เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น เกิดการพัฒนาชาติบ้านเมือง ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้า การร่วมมือจัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน หรือ I-SAN BOOK FAIR  ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้า สร้างคุณภาพของคนในภาคอีสานให้เกิดขึ้น ตามแนวคิดของการจัดงาน สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่านนายสมศักดิ์ จังตระกุล  กล่าวในที่สุด

           ในงานครั้งนี้  ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ (Higher-order Thinking in Mathematics) ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563  โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2536 ภาคเช้า รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  Computational Thinking and Humanity for Industry 4.0  ในภาคบ่าย  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทักษะการคิดขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21″  ทั้งนี้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ยังคงมีการบรรยายในหัวข้อที่สำคัญและน่าสนใจ โดยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง youtube  :  https://youtu.be/IqCrHcAnMK

รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

           งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8  (I-SAN BOOK FAIR 2020) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสานครั้งที่ 3 (I-SAN STATIONARY FAIR 2020) จัดระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู

KKU trains on “Higher-order Thinking in Mathematics” at the 8th Isan Book Fair
https://www.kku.ac.th/7646