มข. จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมอบเต็นท์สนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัย

331

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ร่วมรับมอบเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติหน้าที่กลางแจ้ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 หลัง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีรับมอบ ร่วมด้วย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ โดยมี นายเสกสรรค์ พรไพรินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Branch Distribution Network-ภูมิภาคกลุ่มธุรกิจ Integrated Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เป็นผู้ส่งมอบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ ณัฐวุฒิ เพชรประไพ
ข่าว ณัฐวุฒิ จารุวงศ์
บรรยาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์