รองปลัดกระทรวงอว. ลงพื้นที่มข. ติดตามโครงการ Talent Mobility

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานฯ โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมกันนี้ คุณพรชวรัตน์ ฐานมั่น ผู้จัดการแผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ณ Board Room อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

ภาพ/ข่าว : ณัฐกานต์ อดทน

#Talent_Mobility #KKUSP #NESP

Scroll to Top