มข.จัด “Welcome Freshmen to KKU” ต้อนรับน้องใหม่กาลพฤกษ์ช่อที่ 57

604

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 57 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบวิถีใหม่อย่างสร้างสรรค์  โดยมี ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมปาฐกถาพิเศษ  และรศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  ในโอกาสนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณบดี และผู้บริหารทุกคณะให้เกียรติร่วมในพิธีปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างพร้อมเพรียงและอบอุ่น  และได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงชุดพิเศษ “ตีกลองเบิกฤกษ์” การแสดงชุด “ต้อนรับกาลพฤกษ์ช่อใหม่” ที่สวยงามอลังการ และการแสดงดนตรีสากล วง “KKU Band” โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นการต้อนรับกาลพฤกษ์ช่อใหม่อย่างงดงามอลังการ  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : วัชรา น้อยชมภู
ภาพ : ณัฐวุฒิ เพชรประไพ