ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Express Vaccine ไข้หวัดใหญ่

236

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (Special Medical Center: SMC) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดโปรแกรมพิเศษ “Express Vaccine สำหรับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยจัดช่องทางด่วนพิเศษสำหรับท่านเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influenza vaccine : A/H1N1, A/H3N2, B/VICTORIA และ B/YAMAGATA) ที่คลินิกตรวจสุขภาพ SMC ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (อาคาร สว.1) อัตราค่าบริการ 600 บาท/ท่าน และสำหรับการรับบริการจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ทีมแพทย์และพยาบาลจะออกให้บริการฉีดวัคซีนที่คณะฯ หรือหน่วยงานของท่าน

อนึ่ง โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ขอมอบสิทธิพิเศษเฉพาะท่านคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และครอบครัวเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกตรวจสุขภาพ 043-366312