นศ. มข. เตรียมตัวให้พร้อม กรณีรับความช่วยเหลือจากกรณี COVID-19

ตามที่นักศึกษาและผู้ปกครอง ได้รับทราบมาตรการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจอันเป็นผลกระทบจากวิกฤติการ COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง และหลายมาตรการได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังมีอีกบางมาตรการที่กำลังทยอยออกมา โดยระบบการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จะเป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงขอให้นักศึกษา เตรียมความพร้อมของตัวเองให้ครบ ก่อนการขอรับความช่วยเหลือ ประกอบด้วย

KKU Account :
นักศึกษาต้องใช้ อีเมลที่มหาวิทยาลัยออกให้ เพื่อใช้ในการแจ้ง และ ติดตามการช่วยเหลือ โดยนักศึกษาที่ยังไม่ได้ตั้งอีเมล ให้ดำเนินการได้ที่ https://accounts.kkumail.com/signup

พร้อมเพย์ (Prompt Pay) :
ในการช่วยเหลือในรูปตัวเงิน เช่น ร้อยละ 10 ของค่าเทอม ทุนการศึกษา หรือ เงินค่าจ้างงาน จะจ่ายผ่านทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อลดการลงนามในเอกสารรับเงิน โดย นักศึกษาสามารถสมัคร หรือ ตรวจสอบได้จากแอพของธนาคาร หรือ ติดต่อธนาคารโดยตรง

ระบบจ่ายเงินช่วยเหลือ 10% ของค่าธรรมเนียมที่จ่าย กำลังจะเปิดให้ใช้งานแล้ว ขอให้เตรียมความพร้อมในการรับเงินไว้ด้วยนะครับ 😍😍

คำถามที่มักถามบ่อยเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ค่าธรรมเนียม 10%
1.นักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาเรียน ภาคการศึกษาต้น ปี 2563 ทำไมสมัครอีเมลเพื่อเอาไปกรอกรับ 10% ไม่ได้
ตอบ: สำหรับสำหรับนักศึกษาใหม่ การสมัครเมลยังไม่ได้ รอสักหน่อยก่อนครับ เพราะว่าต้องรอระบบรับเข้าและรายงานตัวให้เรียบร้อย แล้วจะแจ้งอีกที แต่ไม่เสียสิทธิ์ครับ ทันเทอมต้น ปี 63 แน่นอนครับ

2.นักศึกษาป.โท-ป.เอกได้รับสิทธิ์ 10% หรือไม่
ตอบ : ได้รับสิทธิ์ทุกคน ทุกระดับการศึกษา

3. วันที่ 1 มิ.ย. 63 นี้ใครจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับ 10% บ้าง
ตอบ: เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 และจ่ายค่าเทอมครบแล้ว ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษฯ ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ 10% ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อย และจ่ายเงินครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น

KKU Care : COVID-19 Relief Fund for Students

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนรับความช่วยเหลือร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายในแต่ละเทอม โดยนักศึกษาที่จ่ายค่าเทอมภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 2562 และภาคการศึกษาต้น 2563 แล้ว เริ่มยื่นแสดงความจำนงได้เลยครับ

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน หากเข้าระบบแล้วมีปัญหาช้า ไม่ต้องกังวลนะครับ สามารถแสดงความจำนงได้ทุกวัน โดยรอบแรกที่จะโอนเงินคือผู้ที่ยื่นความจำนงภายในวันที่ 7 มิถุนายน นี้ และจะได้รับเงินประมาณวันที่ 15 มิถุนายน ดังนั้นมีเวลาครับ

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. KKU Account (@kkumail.com)
2. พร้อมเพย์ (PromptPay) เลขประจำตัวประชาชน (ตรวจสอบด้วยว่าบัญชียังสามารถโอนเงินได้ โดยให้คนอื่นทดลองโอนให้สัก 1 บาท)

สามารถยื่นแสดงความจำนงได้ที่
https://relief-fund.kku.ac.th/

ที่มา: ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสาร ติดตามผ่านช่องทาง LINE Official Account ของ มข. ในชื่อ @khonkaenuniversity 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top