มข.ขยายเวลารับสมัคร“KKU Healthy Life Run 2” ชวนนักวิ่งหน้าใหม่/ขาแรง ร่วมสร้างประวัติศาสตร์รักสุขภาพ

“KKU Healthy Life Run 2” เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้ตระหนักในสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยการออกกำลังกาย โดยได้เปิดรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมโครงการช่วงแรกไปแล้ว แต่เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของบุคลากร จึงได้ขยายเวลารับสมัครเพิ่มขึ้น” เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้ตระหนักในสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยการออกกำลังกาย โดยได้เปิดรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมโครงการช่วงแรกไปแล้ว แต่เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของบุคลากร จึงได้ขยายเวลารับสมัครเพิ่มขึ้น


Scroll to Top