mgronline-มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart cityตามเป้า

มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart cityตามเป้า

 

สำนักข่าว  :      mgronline.com

URL  :    https://mgronline.com/local/detail/9670000025731

วันที่เผยแพร่  :  23  Mar 2024

 

 

Scroll to Top