opt-news-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

 

สำนักข่าว  :      opt-news.com

URL  :    https://www.opt-news.com/news/41718

วันที่เผยแพร่  :  14 Mar 2024 

Scroll to Top