plewseengern-นักวิจัย อพวช.ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

นักวิจัย อพวช.ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก 

 

สำนักข่าว  :      plewseengern.com

URL  :    https://plewseengern.com/plewseengern/138236

วันที่เผยแพร่  :  14 Mar 2024 

Scroll to Top