คณะทำงานเซลล์แมนขอนแก่น ระดมสรรพกำลังผลักดัน ‘พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงในพื้นที่’ อุทยานวิทย์ มข.เสริมทัพ หนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนเเก่น นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนเเก่น จัดประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงศ์ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คุณพรชวรัตน์ ฐานมั่น ผู้จัดการแผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนเเก่น
คุณพรชวรัตน์ ฐานมั่น ผู้จัดการแผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ฯ ผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) มีวาระหารือเรื่องการขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงในจังหวัดขอนแก่น และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (supply Chain) ของมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากการหารือดังกล่าว ได้แนวทางการเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังผ่านการแปรรูปเป็นวัตถุดิบขั้นต้นหรือการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดและความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ยังร่วมหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้สร้างผลิตผลทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง และเพื่อรองรับความต้องการวัตถุดิบในอนาคต ต่อไป

ข่าว : วริศรา , ณัฐกานต์

Scroll to Top