khonkaenlink-มข.เปิดตัว จยย.ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเทียม ผลงานนักวิจัย ม.ขอนแก่น พร้อมออกให้บริการแล้วภายในมหาวิทยาลัย ด้วยจุดให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ 

มข.เปิดตัว จยย.ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเทียม ผลงานนักวิจัย ม.ขอนแก่น พร้อมออกให้บริการแล้วภายในมหาวิทยาลัย ด้วยจุดให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 

สำนัข่าว  :    khonkaenlink.info

URL  :      https://www.khonkaenlink.info/read/840082/

วันที่เผยแพร่  :   23  มกราคม  2567 

Scroll to Top