ชาว มข. ร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานเทศกาลไหมฯ พร้อม โอกาสครบรอบ 226 ปี การก่อตั้งเมืองหมอแคน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เฉลิมฉลองมหานครขอนแก่นครบรอบ 226 ปี และ เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น 

พิธีเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เวลา16.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี จุดธูปเทียนกล่าวคำบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง และวางมาลัยกรบนพานหน้า10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ประกอบด้วย 1.พระพุทธอภัยมงคลสมังคี 2. พระพุทธพระลับ 3. พระธาตุขามแก่น 4. เจ้าพ่อมอดินแดง 5.ศาลหลักเมืองขอนแก่น 6. พระนครศรีบริรักษ์ 7. ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 8. พระพุทธมหาจักรแก่นนคร วัดหนองแวง พระอารามหลวง 9. หลวงพ่อใหญ่ วัดกลาง 10.พระพุทธรังสิโยภาสสุขพิพัฒน์ วัดป่าแสงอรุณ หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีรำบวงสรวง โดยในวันนี้มีประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีกว่า  45,000 คน 

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ในการรำบวงสรวงปีนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายกิจการพิเศษ กองสื่อสารองค์กร ได้จัดเตรียมงานมาเพื่อที่จะนําผู้บริหาร บุคลากร มาร่วมรำบวงสรวงกับทางจังหวัด โดยได้จัดซ้อมให้กับบุคลากร 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน หลังเวลา 16.30 น. ซึ่งได้นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มาช่วยเป็นผู้นําในการซ้อม

“เราเข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงฯ ครั้งนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว เห็นได้ว่าบุคลากรและผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรมมีมากขึ้นทุกปี ทุกคนมาด้วยใจศรัทธา นอกจากนี้เจ้าพ่อมอดินแดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังเป็น 1 ใน 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัด  ฉะนั้นการรำบวงสรวงครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงความเคารพศรัทธา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และ จังหวัดขอนแก่น ขณะเดียวกันปีนี้เป็นปีที่มีการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสพิเศษนี้ทำให้บุคลากรตื่นตัว มีนางรําสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีนางรำ 200 คน แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี พร้อมร่วมแรงร่วมใจทําเพื่อมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆกับการสืบสานประเพณี เอกลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัด”

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกประทับใจการร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ปีนี้จึงได้นำบุคลากรคณะเทคโนโลยีร่วมรำบวงสรวงอีกครั้งเพื่อแสดงถึงความสามัคคี ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามของจังหวัด และ ความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง

“รู้สึกประทับใจการร่วมกิจกรรมของปีที่แล้ว ได้เห็นความพร้อมเพรียง สมัครสมานสามัคคีในการรำของผู้ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแสดงพลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการส่งเสริมกิจกรรมของจังหวัด ปีนี้บุคลากรสายสนับสนุนมาร่วมรำ 11 คน และมีคณาจารย์มาร่วมด้วย ช่วงที่ชอบที่สุดเป็นช่วงเพลงฟรีสไตล์ เพราะเห็นนางรำทุกคนสนุกสนาน มีความเป็นตัวของตัวเอง เป็นการทำกิจกรรมที่ดีและมีความสุขร่วมกัน”

คุณไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่าตนเองมาร่วมกิจกรรมปีนี้เป็นปีแรก รู้สึกดีใจและปลาบปลื้ม เป็นมงคลกับชีวิต ที่ได้มาร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดขอนแก่น  

“ดีใจที่เป็นได้เป็นส่วน หนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รำบวงสรวงในครั้งนี้ ในส่วนของวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ มาทั้งหมด 12 ท่าน มีรศ. ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้นํา ก่อนหน้ามารำครั้งนี้มีการซ้อม ครั้งแรก 4 วันที่คณะ แล้วครั้งที่ สอง อีก 3 วัน กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อถึงวันรำจึงมีความผ่อนคลาย จำท่าได้ รำด้วยใจที่เป็นสุขมาก”

สำหรับการรำบวงสรวง  สิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2561 ซึ่งในการรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น จะทำเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 โดยในครั้งนี้ใช้เพลงรำ จำนวน 5 เพลง ได้แก่  1.เพลงขอนแก่นวันนี้ 2.เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว 3.เพลงดอกคูนเสียงแคน 4.เพลงสาวอีสานรอรัก  5.เพลงฮักสาวขอนแก่น 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น

 

Scroll to Top