สถาปัตย์คว้าแชมป์การประกวด COTTO Design Contest 2023


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ในการประกวด COTTO Design Contest 2023 ณ ชั้น 1 หน้าห้องอเนกประสงค์ อาคาร BACC หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา   

นายสุทธิพงค์ คามทิตย์ ทีม ท่าใหม่-ชีวิตใหม่  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้กล่าวถึงแนวความคิดของการออกแบบว่า  เนื่องจากในปัจจุบันคนหันไปพัฒนาแต่ถนนหนทางและรถไฟฟ้า เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมต่อของย่านต่างๆ ที่มีความเจริญ  แต่เมื่อมองมายังคลอง กลับถูกละเลยไม่เกิดการพัฒนา นอกเหนือจากนั้นยังมีน้ำเน่าเสียอีกทั้งยังเป็นย่านชุมชนแออัดที่มีการอาศัยอยู่เเบบไม่ถูกสุขลักษณะอีกด้วย  ดังนั้นจึงเกิดเป็นแนวคิดการออกแบบท่าเรือที่เป็นได้ทั้งท่าเรือและจุดรวมตัวของคนในย่านชุมชนแออัดโดยมีการออกเเบบให้ท่าเรือให้มีการเข้าถึงทั้งคนใช้งานการเดินทางเเละคนในชุมชน อีกทั้งยังออกเเบบให้ท่าเรือนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการเป็นต้นเเบบให้กับท่าเรืออื่น ๆ และเป็นจุดบำบัดน้ำในคลองไปในตัว

สำหรับโครงการประกวด COTTO Design Contest 2023 เป็นกิจกรรมหนึ่ง COTTO ร่วมกับ Dsign Something ชวนน้อง ๆ นักศึกษามาร่วมตั้งคำถามและหาคำตอบผ่านโครงการประกวดแบบในแนวคิด
‘SELFTAINABLE’ : SELF (ตัวตน) + SUSTAINABILITY (ความยั่งยืน) ผู้ประกวดต้อง DESIGN CONCEPT เลือก 1 ปัญหา จาก 1 ย่านที่คิดว่าสำคัญน่าสนใจมาออกแบบ “POP-UP PUBLIC SPACE” ที่ช่วยในการแก้ปัญหาความยั่งยืนในแบบของคุณ ซึ่งในการส่งผลงานเข้าแข่งขันมีกว่า 259 ผลงาน กรรมการคัดเลือกผลงานจนสามารถเข้าสู่ 15 ทีม สุดท้าย และตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งทีม ท่าใหม่-ชีวิตใหม่ ก็สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันครั้งนี้มาครอง สุดท้ายนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หวังว่า ในการแข่งขันประกวดครั้งนี้ นักศึกษาจะได้นำองค์ความรู้ความสามารถจากการเรียน คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และประสบการณ์ตรงจากเวทีการประกวด มาพัฒนาในการเรียนและทำงานในสายวิชาชีพของตนเองในอนาคตที่ดีต่อไป

ศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย โดยมีรายชื่อตามลำดับ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
ชื่อผลงาน: ท่าใหม่-ชีวิตใหม่
สุทธิพงค์ คามทิตย์
ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. กุลศรี ตั้งสกุล

รางวัลผู้ที่เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย (ชมเชย)
ผลงาน Time Out ได้แก่
ธมลวรรณ สีเหลือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
วุฒิชัย โคตรชา  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สุทธิพงค์ คาททิตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลภัสลดา ปัญญาสิม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. กุลศรี ตั้งสกุล

ผลงาน กระติบข้าว ได้แก่
นิธิกร บุญศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
นภัสวรรณ รักวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
จักรกฤษณ์ ขุราษี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. กุลศรี ตั้งสกุล     

ข้อมูล  : รศ. กุลศรี ตั้งสกุล
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพประกอบ : COTTO และ ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขัน

Architecture students win the first prize from the 2023 COTTO Design Contest

https://www.kku.ac.th/17074

Scroll to Top