eventesan-คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เดินหน้า จัดประชุมชี้แจง “ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เดินหน้า จัดประชุมชี้แจง “ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

 

สำนักข่าว  :  eventesan.com

Scroll to Top