คณะเทคนิคการแพทย์ จัด”โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่”

“โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่”
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ร่วมออกกำลังกาย และเป็นการถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมอันดีสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดขึ้นทุกวันอังคารและวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2566 เวลา 17.30-18.30 น. ณ ลานหน้าคณะเทคนิคการแพทย์
ภายในโครงการมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น และร่วมรำมวยจีนไท้ชี่ โดยนักศึกษาจีนในหลักสูตรดังกล่าว เป็นผู้ฝึกสอน
ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา
 

Scroll to Top