คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญฟังบรรยาย การเรียนรู้และจัดการโรคด้วย APPLICATION เพื่อสุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์  ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านระบบ Zoom Meeting
หัวข้อ “การเรียนรู้ และจัดการโรคด้วย APPLICATION เพื่อสุขภาพ เพื่อเตรียมเป็นสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (ACTIVE AGING) สำหรับภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและปอดในผู้สูงวัย”
📅 วันที่ 29 สิงหาคม 2566
⏰ 09.00 – 12.00 น.
Meeting ID : 638 626 1251
Passcode : ams11

Scroll to Top