คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ PT 4 อาคาร 1 ชั้น 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ในหัวข้อ
– การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการจัดท่าทางเพื่อการผ่อนคลาย
– ตะคริวและการจัดการ
– การออกกำลังกายโรคปวดข้อในผู้สูงวัย (นิ้วล็อค ข้อไหล่ติด เข่าเสื่อม)
– การออกกำลังกายเพื่อบรรเทาอาการปวดคอ ปวดหลัง
– กายบริหารองค์รวม กายใจเป็นหนึ่ง เพื่อสุขภาวะ
โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ได้แก่
1. ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา
2. ผศ.ดร.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ
3. อ.ดร.วิไลรัตน์ นามวงศ์
4. รศ.ดร.อรวรรณ บุราณรักษ์
ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา
ขอขอบคุณภาพจากคุณอดิศักดิ์ พละทรัพย์
Scroll to Top