เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 “Kaen Film Festival” อลังการ…ยิ่งใหญ่…

เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 “Kaen Film Festival” อลังการ…ยิ่งใหญ่…

          ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ศูนย์วัฒนธรรม  โดย ผศ.เขม  เคนโคก ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และภาคีเครือภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563  พิธีเปิดเทศกาลหนังเมืองแคนจัดขึ้น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวรายงานต่อประธานพิธีเปิด  นายประสพ  เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  พร้อมมีอธิบดีกรมฮูปเงา กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

            ในพิธีเปิดเทศกาลหนังเมืองแคน ในครั้งนี้  ได้จัดฉายหนังสั้น 20 เรื่อง ของ 20 ทีมที่ส่งเข้าประกวด  โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นำโดย ธนิตย์ จิตนุกูล นายกสมาคมฯ พร้อมผู้กำกับหนังชื่อดัง  ปรัชญา ปิ่นแก้ว   บัณฑิต ทองดี   ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล   ชยนพ บุญประกอบ และ ผศ.ดร.ปรีชา สาคร ส่วนผู้กำกับหนังของ สปป.ลาว ประกอบด้วย พูชะนะ สิริวงสา    อานิไซ แก้วลา  และ สุลิยา ภูมิวง  และมีการประกาศผลรางวัลของผู้เข้าประกวดหนังสั้น การเดินพรมแดงของเหล่าดารานักแสดงทั้งสองประเทศไทย – ลาว  การเดินแบบแฟชั่นโชว์วัฒนธรรมร่วมสมัยอีสาน – ลาว สะท้อนเรื่องราวผ้าฝ้าย ผ้าไหม ในฐานะจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองแห่งผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในไทย

       

          รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า  “ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  โฟกัสอารีน่า ขอนแก่น จัดโครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 ขึ้น โดยมีการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง  ช่วงแรกจัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นรอบคัดเลือก ซึ่งมีทีมที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 80 ทีม และทำการคัดเลือกเหลือเพียง 20 ทีมสุดท้ายเพื่อทำการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ  เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2562    ในช่วงที่ 2  เป็นการจัดงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 14-16  กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อต่อยอดและเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ที่สนใจด้านภาพยนตร์ได้เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการในอีกมิติหนึ่งให้เป็นที่แพร่หลาย  ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดหนังสั้นรอบชิงชนะเลิศ  การเสวนาวิชาการด้านภาพยนตร์อีสาน-ลาว  การฉายหนังกางแปลง  การเดินแฟชั่นโชว์อีสาน-ลาว เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนอีสานและลาว ให้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะคนอีสาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น Khon Kaen Smart City”

          นายประสพ  เรียงเงิน  กล่าวว่า  “เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น โดยคณะผู้จัดงานได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและขีดความสามารถของนักศึกษา ตลอดทั้งประชาชนในภาคอีสานได้ผลิตภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง     ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศผนวกกับความคิดสร้างสรรค์มาผลิตภาพยนตร์ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงพลังทางความคิด การสร้างค่านิยมและประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นไปสู่วงกว้าง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามนโยบายขอนแก่นให้เป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ MICE City ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจในความเป็นภาพยนตร์มากขึ้น ซึ่งผู้เข้าประกวดนำไปต่อยอดผลิตผลงานภาพยนตร์ที่มีคุณภาพต่อไป”

          นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานว่า  “ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาร่วมงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 ซึ่งจังหวัดขอนแก่น  ถือเป็นจังหวัดหัวเมืองใหญ่ ที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพในอนาคต เห็นได้จากปัจจัยบวกด้านการลงทุนของโครงการเมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ จากภาครัฐที่มีแผนการพัฒนาเมือง ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศ ได้แก่ ขอนแก่นซิตี้บัส รถไฟทางคู่ เส้นทางช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ ซึ่งจะเป็นรถไฟฟ้ารางเบาสายแรกของไทย อีกทั้งขอนแก่นยังได้ชื่อว่าเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีโรงแรม ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร และแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ขอนแก่นมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยให้มีพัฒนาเมืองและไม่ละทิ้งรากเหง้าด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดงานเทศกาล และงานอีเวนท์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่จังหวัดขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วย”

          คุณนิสา  ชาภู่พวง  ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  ในนามของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมและได้สนับสนุนการจัดงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น เป็นศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถรองรับการจัดงานต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือการจัดงานและกิจกรรมของนักศึกษา กิจกรรมและงานต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น  เปิดพื้นที่สำหรับงานสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

          ด้าน  รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ กล่าวว่า “เทศกาลหนังเมืองแคน (Kaen International Film Festival) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสานความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่าย อาทิ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น) ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น จัดงานเทศกาลหนังเมืองแคนขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดและเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ที่สนใจด้านภาพยนตร์ได้เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการในอีกมิติหนึ่งให้เป็นที่แพร่หลาย และเป็นโอกาสในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนอีสานและลาว ให้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะคนอีสาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น Smart City”

          ผลการประกวดหนังสั้น มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่   ทีม ปลาแดกบอง จาก สปป.ลาว  ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  ทีม หก สี่ เอี่ยว ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่  ทีม กอดขอนแก่น  ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม  ได้แก่   หมิง สุริยง ไชยะวง จาก สปป.ลาว  เรื่อง “The casting”

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม  ได้แก่   นกเอี้ยง ดวงมาลา ขันทะวง  จาก สปป.ลาว   เรื่อง “เอื้อย my sis”

          การเปิดพื้นที่ “เทศกาลหนังเมืองแคน”  จึงเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนอีสานและลาว ให้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการในอีกมิติของโลกภาพยนตร์ ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนำความรู้ไปต่อยอดในวิชาชีพได้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น Khon Kaen Smart City

 

Scroll to Top