ศูนย์อาเซียนศึกษา เชิญร่วมเสวนาวิชาการอาเซียนศึกษา เนื่องในวัน “ASEAN Day”

__________ศูนย์อาเซียนศึกษา (Centre for ASEAN Studies) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับภาคีความร่วมมือ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการอาเซียนศึกษา เนื่องในวัน “ASEAN Day”  โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการเสวนา 7 ท่าน นำโดย ท่าน Chu Duc Dung กงสุลใหญ่เวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น  ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          กำหนดการเสวนา

เวลา 09.30-10.30 น.   ท่าน Chu Duc Dung กงสุลใหญ่เวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น  หัวข้อ “ความสัมพันธ์เวียดนามกับไทยในประชาคมอาเซียน” เวลา

เวลา 10.45-12.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันธ์ บุ่นวรรณา หัวข้อ “ประวัติศาสตร์เวียดนามเหงวียนเกอรัคในทัศนะสื่อไทยและเวียดนาม”

วิพากษ์โดย ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต

เวลา 12.00-15.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร  จูตะวิริยะ  หัวข้อ “การใช้บริการสุขภาพข้ามแดนของชาวลาวในประเทศไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช  หัวข้อ “การเมืองในมียนมากับสังคมไทย”

เวลา 15.00-17.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักพันธ์ ขัดชุ่มแสง  หัวข้อ  “การท่องเที่ยวและวิธีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ชายแดนเมียนมา-ไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล  หัวข้อ  “ความเชื่อและพิธีกรรมในสังคมเวียดนาม”

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์

__________ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการอาเซียนศึกษา ได้ทาง Qr-code หรือ ลิงค์ https://forms.gle/VVhEiLN1NYuAvdHg6   และสามารถรับชมการถ่ายทอดสด live ผ่าน FB เพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  https://www.facebook.com/husokkuwhite

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ขอบคุณข้อมูล :  เพจ https://www.facebook.com/www.cas.kku.ac.th

Scroll to Top