ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Education Summit 2023 – Accelerate the Digital Journey of Education

เทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกของการศึกษายังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทุกภาคส่วนในการปรับตัวและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดและสร้างประโยชน์ในหลากหลายมิติให้กับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Thailand Education Summit 2023 – Accelerate the Digital Journey of Education สนับสนุนโดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 และพร้อมเยี่ยมชมโซนจัดแสดงเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

Scroll to Top