“อาหารโฮลมีลเพียวเร่” วิจัยเทคโนฯ มข.คว้ารางวัล Silver Medal บนเวทีระดับโลก

นักวิจัยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนวัตกรรม “อาหารโฮลมีลเพียวเร่พร้อมทาน” คว้ารางวัล Silver Medal บน เวทีระดับโลก หวังเดินหน้าพัฒนาบุกตลาดอาหารทางการแพทย์ระดับ Worldwide

 

ในปัจจุบันทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบาก เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน และผู้สูงอายุทั่วไป พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเผชิญความยากลำบากในการใช้ชีวิต นำมาสู่การทำวิจัยร่วมกันกับ อ.ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมวิจัยประกอบด้วย นางสาวนหทัย ตั้งภัทรนันท์ และนางสาวปาณิสรา พลดี จนเกิดเป็นนวัตกรรม “อาหารโฮลมีลเพียวเร่” พร้อมทาน สำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

อ.ดร.พิมพ์นิภา ระบุว่า นวัตกรรม  อาหารโฮลมีลเพียวเร่พร้อมทาน สำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ” ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยบนเวที The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566 เป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์กว่า 1,000 ผลงาน จากมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และสามารถคว้ารางวัล Silver Medal มาครอง

 

 

“SAMADUL” ผลิตภัณฑ์ อาหารเพียวเร่โฮลมีลนุ่มพร้อมทาน

“โฮลมีลเพียวเร่เป็นอาหารสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยและผู้ต้องการฟื้นฟูร่างกาย โดยใช้วัตถุดิบ Plant-Based 100 % ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์ มีพรีไบโอติก ให้คุณค่าทางโภชการและพลังงานสูง ทานน้อยแต่ได้สารอาหารครบถ้วน

 

ขณะเดียวกัน โฮลมีลเพียวเร่ ได้รับการรับรองจากแพทย์ว่ามีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสำหรับการฝึกกลืนในระดับ 4 และยังมีการออกแบบรสชาติที่ช่วยกระตุ้นน้ำลายให้กลืนง่ายขึ้น และเป็นตัวช่วยสำคัญให้ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเตรียมอาหารได้ง่ายและสะดวกเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาในรูปแบบพร้อมรับประทาน เก็บได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น

ทั้งนี้ ปัจจุบัน โฮลมีลเพียวเร่ ได้จดเครื่องหมายการค้า “SAMADUL” ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการขยายผลงานวิจัย สู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์นี้นับเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนงานวิจัยที่คณะเทคโนโลยีนำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี  และได้รับการผลักดัน ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายนวัตกรรม โดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. และคุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ร่วมสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงประจักษ์ ส่งมอบคุณค่าสู่สังคมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาด ภายใต้โครงการ NSTDA Deep Tech Acceleration โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ FoodInnopolis ร่วมกับโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ แผนงานยกระดับและเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ประกอบการ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

 

(จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณะบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, อ.ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ/ข่าว : อ.ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร, อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง

Wholemeal Puree” a new ready-made dish from Technology research wins an international Silver Medal Researchers from the Faculty of Technology, Khon Kaen University, win a silver medal from their work: “Ready- Made Wholemeal Puree” at an international competition.

https://www.kku.ac.th/16354

 

 

Scroll to Top