สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 3 ภาคพิเศษ

 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 3 ภาคพิเศษ

สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนภาษาจีนกับสถาบันขงจื่อ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสมัครกัน

ภาคเรียนนี้ เราจะได้พบกันในรูปแบบ ONSITE แล้ว มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ

*** ทั้งนี้การจะได้เปิดเรียนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเป็นหลัก

ศึกษารายละเอียดรายวิชาได้ที่ https://confucius.kku.ac.th/home/th/index.php/home/course

 

วิธีการสมัคร

1.รับและกรอกใบสมัครที่สถาบันขงจื่อ ในวันและเวลาราชการ

2.หลักฐานประกอบการสมัคร

2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นดำ พื้นหลังสีฟ้า/ขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานศึกษาหรือหน่วยงานคู่ความร่วมมือ

แนบสำเนาบัตร นักเรียน นักศึกษา หรือ บัตรข้าราชการ/พนักงาน (ค่าสมัครเรียน 1,500 บาท /รายวิชา)

2.2 บุคคลทั่วไปแนบ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (ค่าสมัครเรียน 3,200 บาท /รายวิชา)

3.สถาบันฯจะสรุปจำนวนผู้สมัคร รายวิชาที่เปิดเรียน จากนั้นจะส่ง QR code ชำระเงินและอัตราค่าสมัครเรียน แก่ผู้สมัครทางอีเมล

 

***สามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ก่อนเวลา 16.00 น.***

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 เวลาเรียน 09.00 – 15.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 043-204-142 ในวัน-เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. หรือที่ https://www.facebook.com/confucius.kku

 

 

Scroll to Top