รพ.ศรีนครินทร์ มข.เตือน ! พร้อมขอความร่วมมือ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตือน พร้อมขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาลครีนครินทร์ได้ที่ช่อง สุขภาพกับรพ.ศรีนครินทร์

 

     หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตาม เฝ้าระวัง และรับรายงาน ข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรค ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 พบผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 65 ราย โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีความห่วงใยสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ในสถานการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากร นักศึกษา และผู้ป่วยที่มารับการรักษา จึงขอแจ้งเตือนและขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษา และประชาชนให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ดังนี้
     1. ปฏิบัติตัวตามหลัก D-M-H ป้องกันโรคโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้อื่น และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
     2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตา จมูก หรือปาก
     3. เมื่อมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาและควรหยุดอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
     4. เวลาไอ หรือจามควรปิดจมูก และปากด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู
     5. ทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วลงถังขยะติดเชื้อหรือถังขยะที่มีฝาปิด
     6. รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี
          – บุคลากรและผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย รับบริการฟรี ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปีเป็นต้นไป
          – กลุ่มผู้ประกันตนอายุ 50 ปี สามารถรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน
     7. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาลครีนครินทร์ใด้ที่ช่อง สุขภาพกับรพ.ศรีนครินทร์ – Srinagarind channel -YouTube เรื่อง รู้ไว้ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่

 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top