เอกอัครราชทูตราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เยือน มข.

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องรับรองพิเศษ อธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร H.E. Mr. Patrick Bournen เอกอัครราชทูตราชไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง รศ. นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ และในระหว่างพบปะ ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมืออื่นๆในอนาคต นอกจากนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม Khon Kaen International Marathon 2023 ในวันที่ 28 มกราคม 2566 อีกด้วย

นอกจากนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ ยังให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “𝐈𝐫𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: 𝐏𝐚𝐬𝐭 𝐭𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭” แก่นักศึกษา และคณาจารย์ ณ วิทยาลัยนานาชาติ และได้มีโอกาสพบปะหารือศิษย์เก่า ผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ประเทศไอร์แลนด์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร่วมมือทางด้านวิจัยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศ ไอร์แลนด์ เช่น Cork Institute of Technology และ Trinity College Dublin

ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้เกียรติต้อนรับ H.E. Mr. Patrick Bournen เอกอัครราชทูตราชไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

H.E. Mr. Patrick Bournen เอกอัครราชทูตราชไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “Ireland and Thaialnd International Relations: Past to Present”

ข่าว: กองการต่งประเทศ

ข้อมูลข่าว:วิทยาลัยนานาชาติ

ภาพ: กองการต่างประเทศ/วิทยาลัยนานาชาติ

Scroll to Top