นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU OPEN HOUSE 2023

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU OPEN HOUSE 2023 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ครู นักเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรม ร่วม 5 หมื่นคน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อในอนาคต