QSHC ซ้อมแผนฉุกเฉิน สร้างความมั่นใจกับผู้มารับบริการ 

QSHC ซ้อมแผนฉุกเฉิน สร้างความมั่นใจกับผู้มารับบริการ 

(ระหว่างวันที่ 10 -12 มค 2566) นี่เป็นการจำลองเหตุการณ์ให้มีชายฉกรรจ์เกิดอาการเครียดและปีนข้ามราวกั้นเหล็กที่สะพานเหล็กทางเชื่อมชั้น 2 หรือมีเหตุพยามฆ่าตัวตาย (Code Black) ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องเข้าระงับเหตุตามขั้นตอนเพราะเป็นเหตุอันตรายในพื้นที่โรงพยาบาล ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล  เพื่อร่วมกันทบทวนขั้นตอนปฏิบัติการตามยุทธวิธีที่ถูกต้อง ร่วมกับหน่วยรักษาความปลอดภัย คณะแพทย์ศาสตร์ มข.

นอกจากนี้ยังมีการซ้อมแผน Code pink (ปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดเด็กหาย) ในโรงพยาบาล  เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนำปัญหาอุปสรรคที่พบมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการต่อไป

 

 

Scroll to Top