มข.ชี้แจง ข่าวปลอมแอบอ้าง

มข.ชี้แจง กรณีมีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมข้อความโฆษณาขายสินค้าเกี่ยวกับกัญชา ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการแอบอ้าง และเป็นข่าวปลอม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง