มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.00 – 10.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ครูอาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี

Scroll to Top