6 ก.ค.65 มางานโฮมดิน งานประติมากรรมปั้นดินเผาโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติจากทั่วประเทศ

“โฮมดิน” ครั้งที่ 2 และนิทรรศการ LIFE@KKU Art & Culture
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ผู้ชื่นชอบงานศิลป์ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมร่วมชม ร่วมกิจกรรมงาน “โฮมดิน” ครั้งที่ 2 งานประติมากรรมปั้นดินเผาสร้างสรรค์ผลงานจากดินอีสานโดยศิลปินระดับชาติจากทั่วประเทศ และนิทรรศการ LIFE@KKU Art & Culture 
“โฮมดิน” ครั้งที่ 2 และนิทรรศการ LIFE@KKU Art & Culture
“โฮมดิน” ครั้งที่ 2 และนิทรรศการ LIFE@KKU Art & Culture

     ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมร่วมชมงาน“โฮมดิน” ครั้งที่ 2 และนิทรรศการ LIFE@KKU Art & Culture  มาร่วมชื่นชมงานประติมากรรมปั้นดินเผา โดยใช้ดินอีสานในการสร้างสรรค์ผลงาน จากศิลปินระดับชาติจากทั่วประเทศ อาทิ วัฒนา ป้อมชัย (ต๋อง ด่านเกวียน), บัทม์ แก้วงอก,  Naomi Daimaru, อ.สุรพล ปัญญาวชิระ, ธง ยาเลหลา, ดุษฎี รักษ์มณี (นายดี ช่างหม้อ) นักวิชาการผู้มีความรู้ด้านศิลปะจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งกลุ่มศิลปิน “KORATCONTEMPORARY” ในงานพิธีเปิดนิทรรศการ โครงการปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์และศิลปินระดับชาติ
     งาน“โฮมดิน” ครั้งที่ 2 และนิทรรศการ LIFE@KKU Art & Culture สองงาน สองสไตล์ ทั้งภายในและภายนอก หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีเปิดงานจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ลานประติมากรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งสองงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิทยา วุฒิไธสง  หมายเลขโทรศัพท์  095 660 0322 

 

Scroll to Top