มข.ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ประกาศเปิดให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ

มข.ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ประกาศเปิดให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1620/2565 เรื่องการแต่งกายของนักศึกษา โดยมีสาระสำคัญคือการเปิดให้นักศึกษาที่มีเพศสภาพหรือเพศภาวะไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาหรือชุดสุภาพตามเพศสภาพหรือเพศภาวะนั้นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้

[ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ]

Scroll to Top