วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. MOUกับ University of Baguio สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อพัฒนาสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมร่วมกัน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ University of Baguio สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.30 น.

ในการลงนามครั้งนี้ ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน นำโดย รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดี เป็นผู้ลงนาม MOU โดยมี ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและการต่างประเทศ ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน และในฝ่ายของ University of Baguio นำโดย Engr. Javier Herminio De Vera Bautista President, University of Baguio เป็นผู้ลงนาม MOU และDr. Janice Kaylyn K. Lonogan, Vice President for Academic Affairs  Ms. Teresa Villanueva, Dean of School of Natural Sciences และ Melanie Rulla Saro, Director, Linkages Office University of Baguio ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุม COLA CONFERENCE ROOM วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งการทำความร่วมมือในครั้งนี้  เพื่อร่วมกันพัฒนา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ทั้งสังคม วัฒนธรรม และภาษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในอาเซียน รวมถึงการร่วมกันพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (Visiting Professor) ระหว่าง 2 สถาบันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียน ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน

College of Local Administration, Khon Kaen University, signs an MOU with University of Baguio, the Philippines to join in building socio-cultural learning ecology

https://www.kku.ac.th/13074

 

Scroll to Top